เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ม.หัวเฉียวฯ นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน
การบรรยายโครงการฝึกอมรมกคอมพิวเตอร์