เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอาหารบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ม.หัวเฉียวฯ นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน   การบรรยาย เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ