การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน เป็นภูมิปัญญาโบราณที่เกิดจากความเชื่อที่สืบทอดปฏิบัติกันมา ปัจจุบันมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี การดูแลสุขภาพให้ดีได้ด้วยตัวเอง คนเราเกิดมาจากธรรมชาติการออกกําลังกายกลางแจ้งจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย การออกกําลังกายต้องดูจากสภาพจิตใจ ถ้าการออกกําลังกายที่มาจากแรงกดดันจะเป็นผลเสียกับร่างกายมากกว่า การออกกําลังกายต้องทําจนตัวเองรู้สึกสดชื่น ถ้าออกกําลังกายมากไป จนวันต่อมารู้สึกปวดเมื่อยเดินไม่ไหว จะส่งผลให้ร่างกายเกิดกรดซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย