สำนักพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 33 คน ยืนยันแล้ว 19 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายพชร ผ่องสุทธิแป้น กานต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา(มฉก.2) แผนกหอพักนักศึกษา weerapol.pp@gmail.com 2701
นางกัญญ์วรา สรนันท์ ตุ้ย นักวิชาการศึกษา แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา skanvara06@gmail.com 1227
น.ส.อมิตรา มีขันทอง กุ้ง นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา i_amit@hotmail.com 1479
นายสมเจตน์ ชาญณรงค์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา jat2.jz@gmail.com 2701
น.ส.กัลยา มีด้วง เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา mo_tweety7@hotmail.com 2701
น.ส.หนึ่งฤทัย กูระเสถียร นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา nuengrutai11@hotmail.com 1216
น.ส.สุรภา นาคะรัต นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา surapar@hotmail.com 1216
น.ส.ยุพเรศ พรประดิษฐ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา yupares2731@gmail.com 1177
นางเปมิศา พุ่มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ lukwha_unlimited@hotmail.com 1350
น.ส.โศภิตฐา รุ่งก่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา aonzaon999@gmail.com 2701
น.ส.ภัทริน เรืองสมานวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนศ.มฉก.2 แผนกหอพักนักศึกษา drunk.tsubaza@gmail.com 2701
นางปราณี บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา pranee.bo@hotmail.com 1400
น.ส.อุทัยรัตน์ ใจเพชร ซิ้มงึ้น นักวิชาการการศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา uthairut.j@hcu.ac.th 1410
น.ส.นิชาภา ปราบภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา pangrumvanda@gmail.com 1407
น.ส.ลภัสรดา แขวงอินทร์ หัวหน้าแผนกหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา laphasrada.kwe@gmail.com 2700
นางศรีบุศย์ อักษรทองสุทธิ นักวิชาการการศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา sribous.a@hcu.ac.th 1410
น.ส.นภัทร์ แซ่เซียว หัวหน้าแผนก แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา nawan.s@hotmail.com 1340
นายสรรเสริญ วงษ์เทศ เจ้าหน้าที่ แผนกทุนและบริการนักศึกษา moo2577@hotmail.com 1410
น.ส.ประจวน ขนชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา prajaun@gmail.com 1400