ศูนย์วัฒนธรรมทั้งหมด 5 คน ยืนยันแล้ว 2 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.กชพร ขวัญทอง หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษาและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ แผนกวัฒนธรรมศึกษาและแผนกพิพิธภัณฑ์ศึกษา ksuwanan@hotmail.com 1339
นางอัญชุลี สุภาวุฒิ นักวิชาการวัฒนธรรม แผนกส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม aey_anchulee@hotmail.com 1339