คณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 77 คน ยืนยันแล้ว 12 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นางวาสนา สายทอง บุ๋ม เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ hellobrlove@gmail.com 1178
น.ส.สุภาพร โพธิ์ศรี พลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ ployjames1234@hotmail.com 1178
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ atiwatexpress@hotmail.com 1516
ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ tongin2000@gmail.com 1516
อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ terithchai@yahoo.com 1516
อาจารย์สมนึก ใจกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ moohin25@hotmail.com 1516
ดร.ธงชัย หงษ์จร อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ thongdang2499@hotmail.com 1447
นางพรรณศิริ แจ่มอรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ junlakan@hotmail.com 1516
อาจารย์วนิสา สัมภวะผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย eve_sauy@hotmail.com 1185
อาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ acharabualert@hotmail.com 1516
อาจารย์กิติพงษ์ มัธยสินชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ mattayasinchai@yahoo.com 1431
ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รักษาการรองคณบดี / รักษาการหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองคลัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / แผนกวิเทศสัมพันธ์ carreonjrc@gmail.com 1176