คณะนิติศาสตร์ทั้งหมด 12 คน ยืนยันแล้ว 4 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
อาจารย์ศิรินทร์พร ธารมัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ aom.law@hotmail.com 1689
น.ส.วรรณพร จำปาน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ bee_economic@hotmail.com 1689
นางอิศรา วงษ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ isara.wd@gmail.com 1689
นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (เลขานุการ) สำนักงานเลขานุการ wara.jj@hotmail.com 1689