คณะการแพทย์แผนจีนทั้งหมด 21 คน ยืนยันแล้ว 1 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี/รักษาการคณะบดีการแพทย์แผนจีน - uraipan.j@gmail.com 1104