กองอาคารสถานที่ทั้งหมด 41 คน ยืนยันแล้ว 12 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายโชตินันท์ บรรจุสุวรรณ ณัฐ นักวิชาการกองอาคารสถานที่ แผนกยานพาหนะ chotinan_nat@hotmail.com 1996
นายสุชิน แจ้งเปล่า พนักงานบริการ(ช่างไม้,ปูน) แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง suchinjangplao@gmail.com 1998
นายเจริญพร สมเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกบริการ sabsomdech9513@gmail.com 1995
นางภาคิณี ปินใจคำ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกยานพาหนะ phakhinees@hotmail.com 1137
นายณัฐวัตร ลุณหงส์ หัวหน้าแผนกบริการ แผนกบริการ nattawat.l@gmail.com 1995
นางสุวพิชญ์ บุญประเสริฐ พนักงานรับโทรศัพท์ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า suvapit_1969@gmail.com 2901
นายชัยวัฒน์ มงคลกิจ นักวิชาการอาคารสถานที่ แผนกบริการ gusjung1981@hotmail.com 1995
นายกิตติพันธ์ ลือยศ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง kittipan.lue@gmail.com 2901
น.ส.ศิริวรรณา ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า ouy_1996@hotmail.com 1333
นายพุทธิพงษ์ พิพัฒน์วุฑฒิกร นักวิชาการอาคารสถานที่ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ipareng@gmail.com 1998
น.ส.ปัญญสิริย์ เจริญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า panyasiri.c@gmail.com 1996
น.ส.พิมพ์เพชร เล่นทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า pricha_1133@hotmail.com 1133