กองทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 11 คน ยืนยันแล้ว 9 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.วัลลภา วัฒแสง แอน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ watsang2529@gmail.com 1448
น.ส.รุ่งฤดี ธนูแก้ว รุ่ง หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ rungrudee.ia@gmail.com 1166
น.ส.โสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ ตุ๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ sopitti.r@gmail.com 1448
น.ส.สาคร เชื้อฉ่ำหลวง ตาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล sugar2513@hotmail.com 1820
นางสุภัทรียา จิตรกร ต๋อม ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรบุคคล supattareeya.c@gmail.com 1449
นายทวนชัย โชติช่วง ต้อม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ tompubliclaw@gmail.com 1448
นางเต็มดวง เข็มเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล temdung.k@gmail.com 1820
น.ส.อ้อยใจ พูลเกตุ หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล oilpooh@hotmail.com 1143
น.ส.นิภาพร พรมรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล promrak2515@gmail.com 1142