แผนกวิเทศสัมพันธ์


  • ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน
    หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์

  • นางสาวทิพยวรรณ สิทธิสมภพ


  • Miss Jiang Nannan


  • Mr.Xu Weijie